Score for Grauland

by sonae

GRAULAND – THEATER PLAY
director: laura junghanns | music: sonae

19.01.2016 frankfurt a.m.
12.01.2016 bühne der kulturen köln
22.12.2015 pina bausch theater essen
07.11.2015 folkwang theater zentrum bochum
30.10.2015 folkwang theater zentrum bochum
19.09.2015 folkwang theater zentrum bochum